ЛЮБОВ, СВЕТЛИНА И РАДОСТ В ДОМА 

“Ще ми изявиш пътя на живота; Пред Твоето присъствие има пълнота от радост, Отдясно на Тебе-всякога веселие.” Псалми 16:11

Когато поемате най-близкия до вас дълг, тогава Бог ще ви благослови и ще чуе молитвите ви. Има мнозина, които вършат мисионска работа някъде отвън, докато собствените им семейства са лишени от подобни усилия и пренебрегването им ще доведе до разруха. Първата мисионска работа е да разберем, че любовта, светлината и радостта трябва първо да навлязат в домашния кръг. Нека не търсим някакво голямо въздържание или мисионска работа, която да извършим, докато първо не сме изпълнили дълга си към дома. Всяка сутрин трябва да мислим: „Какво добро дело мога да сторя днес? Каква нежна дума мога да изрека?“ Любезните думи у дома са благословена слънчева светлина. Съпругът се нуждае от тях, съпругата се нуждае от тях, децата също. Желанието на всяко сърце трябва да бъде да създава небе тук на земята, доколкото това е възможно.