ЛЮБОВ

Любовта е най-скъпата дума, най-великата същност в живота. Любовта прави човека щастлив, любовта дава на човека благородство и великодушие, прави човека човек. Ако нямаше любов, не би имало и живот (1Йоан 3:14).

Многоуважаемият наш писател – философ Стоян Михайловски пише: „Любовта е закон единствен, ред първовърховен. Всички други закони биват само различи форми и прояви на този закон.“

Майка на три малки деца взела едно малко кръгло сираче, на което майка му току-що починала, за да живее в нейния дом. Детето все плачело неутешимо.

–              Деца – казала майката – има една тайна от пет букви, която ако му я дадете, детето ще се успокои.

–              Топка – казало най-голямото и подало топката си на детето. Но детето никак не се успокоило.

–              Кукла – казало второто и подало хубавата си кукла. Но разтревоженото дете не я дори погледнало.

Тогава третото дете отишло при плачещото дете, прегърнало го, целунало го и заплакало заедно с него. И плачещото дете се успокоило и млъкнало.

–              Ето тайната – казала майката. – Тя се казва любов.

Любовта е тайната, силата, която може да утеши, успокои, оживи и ощастливи всеки човек.