ЛЮБЯЩА ИСТИНА

Истината видяла един беден човек със скъсана дреха и му казала:

– Приятелю, погледни колко е некрасиво да ходиш със скъ­сана дреха.

Човекът се засрамил. Любовта също забелязала проблема на сиромаха и без да продума, внимателно закърпила скъсаното.

Понякога истината наранява, но любовта винаги лекува.