ЛЮБЯЩИ АНГЕЛИ

“Ето, изпращам ангел пред теб да те пази по пътя и да те заведе на мястото, което съм ти приготвил” (Изх.23:20).

Цялото небе участва в подготовката на един народ, който да устои в Господния ден. Връзката между небето и земята е много близка.

Небесни същества очакват с почти нетърпелива пламенност да запознаят човешките представители с Исус и те да станат съработници с тях в прогласяването на Христос – Изкупителя на света, пълен с благодат и истина.