МАГАЗИН ЗА СЕЯЧИ

Един човек сънувал, че разглежда великолепен магазин. Из­веднъж се стреснал като видял, че зад щанда стои Христос. Чо­векът пристъпил и попитал:

  • Какво предлагаш?

Христос отговорил:

  • А какво желае сърцето ти?

Човекът помислил и казал:

  • Искам щастие, мир и свобода от страха… за мен и за целия свят.

Христос се усмихнал и казал:

  • Тук не предлагам плодове, а само семена.