МАГАРЕТО В КЛАДЕНЕЦА

Едно магаре паднало в кладенец, който фермерът бил забравил да покрие. Животното ревяло жално часове наред, докато фермерът се чудел какво да предприеме. Накрая той решил, че магарето е старо, а кладенецът и без това трябвало да се зарие, така че нямало смисъл да се хабят сили за спасителна операция.
Той помолил своите съседите да му помогнат. Всеки взел по една лопата и започнал да гребе тор и да я хвърля в кладенеца. Магарето разбрало какво му готвят и отчаяно заревало още по-силно. Но после, за учудване на всички, то млъкнало.
След като хвърлили по още няколко лопати, фермерът решил да провери какво става на дъното на кладенеца. Той бил изумен, когато разбрал, че след всяка хвърлена лопата с мръсотия върху него магарето се отърсвало и стъпвало върху нея. Така съвсем скоро за всеобщ потрес, животното се показало на ръба на кладенеца и в тръс се отдалечило.
Животът ще се опита да ви закопае с всякакви мръсотии. Начинът да се измъкнете от кладенеца е да се отърсвате и да правите крачка нагоре. Всяка беда, която ви сполети, може да бъде и здраво стъпало.