МАГНИТИ И МАЙКИ

 

Учителка предала на ученици от втори клас урок за магнита и неговото действие. На след­ващия ден им дала контролно, в което включила и въпроса: „Име­то ми започва с буквата „м“. Съби­рам разни неща. Какво съм аз?” Когато събрала контролните, учителката с изненада открила, че почти 50 процента от учени­ците отговорили на въпроса с думата „майка“.

Да, майките събират разни неща. Но те са много повече от „магнити”, които събират дрехи и играчки, пръснати из къщата. Макар, че вършат тези задъл­жения с готовност, те имат по-висше призвание.

Добрата майка обича семей­ството си и създава атмосфера, където всеки член е приет и се чувства сигурен и разбран. Тя е на разположение, когато децата имат нужда някой да ги изслуша, да им каже успокоителна дума, да ги прегърне топло или да докосне с обич плам­тящото от температура чело. А най-голямата радост за майката християнка е да учи децата си да се доверяват на Исус и да Го обичат като свой Спасител.

Такива майки заслужават да бъдат на почит – не само в един специален ден от годината, а всеки ден. И това признание трябва да бъде много по-обхватно от думите. То трябва да се изразява в уважение и внимание, и в дела на обич.

От всички, което Бог с милост ни дава, едно превъзхожда по свойта цена – любящата майка християнка остава най-ценен и стойностен дар на света.

 

“Почитай … майка си, според както ти запо­вяда Господ, твоят Бог.”

Второзаконие 5:16

 

БЛАГОЧЕСТИВИТЕ МАЙКИ НЕ САМО НИ ОТГЛЕЖДАТ, НО И НИ ЗАВЕЖДАТ ПРИ БОГА.