МАЛКИТЕ ГРУПИ

Нека малки групи се събират вечер, на обяд или рано сутрин, за да изучават Библията. Нека прекарват минути в молитва за укрепване, осветление и просвещаване от Св.Дух. Христос желае това дело да се изпълнява в сърцето на всеки християнин. Ако искате така да му отворите вратата, голямо благословение ще ви бъде дадено. Небесни ангели ще бъдат във вашето събрание. Вие ще се храните от листата на дървото на живота. Какви свидетелства на братска любов бихте могли да дадете в тези скъпоценни моменти, когато търсите благословението от Бога. Нека всеки да разказва опитността си с прости думи.