МАЛКИТЕ ПУКНАТИНИ

Робърт Пири, един от покорителите на Северния полюс, в края на всеки ден изчислявал изминатото от експедицията разстояние. Една вечер с изненада установил, че въпреки направения голям преход те са се отдалечили от целта с цели осем километра. Разтревожен и объркан, проверил отново изчисленията. Резултатът се потвърдил. Движили се в правилната посока, а неизвестно защо не напредвали… След няколко дни открили причината – намирали се не върху твърда земя, а върху огромен айсберг. Скоростта, с която той ги отнасял назад, била по-висока от скоростта, с която те вървели напред.

Не е невъзможно това да се случи и с нас – да поддържаме в себе си и в другите впечатлението, че всичко върви нормално, да се отчита някаква дейност, да има даже развитие, но в същото време отново и отново да пропускаме прицелната точка. Колкото повече отлагаме издирването на същинските причини, толкова по-неудържимо това “мъртво вълнение” ще ни завлича назад и надолу. Независимо колко незначителни, дори невидими са пропукванията в духовния ни живот, не вземем ли навременни мерки за тяхното отстраняване, те ще доведат до катастрофални последствия. Никога една малка пукнатина не остава винаги малка; тя расте и вещае бедствие. След колко време? – Никой не може да каже.

,,Истинското лице на Лаодикия”   Издателство ,,Нов живот”