МАЛОСЛОВИЕ

 

Атанас Далчев пише: “Децата често ме питат: Какъв писател си ти, тате? Ние никога не те виждаме да пишеш.” И аз самият изпитвам това недоумение: смущавам се, когато някой се обърне към мене с това прозвище; в средата на своите “събратя” се чувствам неловко като чужд човек. И наистина сред толкова автори на дебели книги и многотомни произведения какъв писател съм аз, автор на изречения?”

Наистина Далчев е написал много малко стихотворения и мисли (наричани от него “фрагменти”), но те са достатъчно, за да си проличи големият творец.

Много хора питат къде е Бог и защо не се изявява повече, щом е господар на този свят. Защо мълчи, когато трябва да говори, защо не показва сила, щом е силен.

Колкото и справедливи да изглеждат подобни въпроси, те не са нищо друго, освен израз на духовно невежество. Около нас има достатъчно неща, говорещи ясно за величието на Бога и любовта Му. Всеки може да ги види, освен ако не е сляп. Има безчислени признаци за творческата Му мощ, за справедливостта и мъдростта на Неговите закони. Всеки може да ги долови, ако поне малко не е предубеден.

Един ден Бог ще стане толкова очевиден, че дори и слепите ще Го видят и дори мъртвите ще възкръснат, стреснати от гласа Му. Само че тогава ще е много късно за промяна и всеки ще получи според заслугите си.

Сега е време да оценим величието на Бога и да Му се поклоним. Сега е време да приемем ръката на Бога, подадена ни за спасение.

 

„Тогава мнозина от спящите в пръстта на земята ще се събудят – едни за вечен живот,а други – за срам и вечно презрение.“ Даниил 12:2

 

НЕ ВСЕКИ РАЗБИРА ОТ ИЗКУСТВО, НО ВСЕКИ МОЖЕ ДА РАЗБЕРЕ КЪДЕ ЖИВЕЕ И ЧИЙ Е ТОЗИ СВЯТ.