Мария Кюри е известна в историята като пионер в изследването на радиоактивността. Тя е първата жена, която през 1903г е спечелила Нобеловата награда за принос във физиката. По-късно, през 1911 г. тя получава втора Нобелова награда, този път за химия.

Този забележителен успех не е дошъл без огромна жертва.  Мария Кюри умира от левкемия, причинена от продължителното излагане на радиоактивно облъчване. Дори днес, учените, които желаят да прочетат дневниците й написани на ръка, както и лабораторните документи, трябва да носят защитно облекло, защото тези материали са все още радиоактивни.

Днес никой не би се приближил до радиоактивен материал без защита. Но много хора сякаш не се интересуват, че се излагат на опасностите на греха. В Псалом 1 намираме предупреждение срещу грешно отношение, говорене, и поведение (cm.1,4-6).

Когато сме покорни на Божия закон, изграждаме духовна защита от греха и неговите смъртоносни последствия. Псалмопевецът пише също: „В сърцето си опазих Твоето слово, за да не съгрешавам пред Теб” (Пс. 119:11).

Мария Кюри не е знаела за сериозната опасност от радиоактивното излъчване, която е грозяла здравето й. Но на нас Бог е дал достатъчно предупреждения за опасностите на греха. Нека всеки ден да прилагаме това, което четем в Неговата даряваща живот Книга.

 

„В сърцето си опазих Твоето слово, за да не съгрешавам пред Теб.“ Псалом 119:11

 

БИБЛИЯТА ЩЕ НИ ПОКАЖЕ КОЕ Е ГРЯХ ПРЕДИ ДА СМЕ ГО ИЗВЪРШИЛИ.