МАХНИ БЕЗПОКОЙСТВОТО И СКРЪБТА

Намираме се в свят на страдания. Трудности, изпитания и скърби ни очакват по пътя към небесния дом. Но мнозина правят бремето на живота си двойно по-тежко чрез постоянно очакване на трудности. Ако се срещнат със съпротива или с разочарования, те мислят, че всичко рухва, че тяхната съдба е най-тежката от всички, че със сигурност ще изпаднат в лишение. По този начин сами си докарват окаянство и хвърлят сянка върху всички околни. Самият им живот става бреме за тях. Но не бива да бъде така. Ще им коства решителни усилия да променят течението на мислите си. Промяната обаче е възможна. Тяхното щастие както за този живот, така и за бъдещия, зависи от това, да отправят ума си към радостни неща. Нека отклонят погледа си от мрачната картина, която е плод на тяхното въображение, и да го отправят към благодатните неща, които Бог е поставил на пътя им, а също и отвъд това, към невидимото и вечното.                                                                                                                                      Не трябва да оставяме бъдещето с неговите трудни проблеми и необещаващи изгледи да кара сърцето ни да отпада, коленете ни да треперят, а ръцете ни да се отпускат. „Нека се хванат за силата Ми – казва Всемогъщият, – за да направят мир с Мене и ще направят мир с Мене“(Исая 27:5). Онези, които предадат живота си на Божието ръководство и Му служат, никога не ще бъдат оставени в положение, на което Той да не може да намери разрешение. В каквато и ситуация да се намираме, ако живеем Неговото слово, ще имаме Водач, Който ще ни ръководи по житейския път. Каквито и да са нашите трудности и проблеми, имаме един Съветник. Каквато и да е нашата скръб и самота, имаме съчувстващ и разбиращ Приятел. Безпокойството и скръбта не могат да излекуват и едно-единствено зло, но затова пък са способни да причинят голяма вреда. Куражът и надеждата осветяват пътя на човека и „са живот, за онези, които ги намират, и здраве на плътта им“(Притчи 4:22).

,,Ум характер личност” –  Издателство ,,Нов живот”

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product/277/Um-Harakter-Lichnost—komplekt.html