Както ни  показа всичко това, което разгледахме досега, еволюционната теория няма никаква научна опора. Повечето хора по света обаче не са запознати с това и смятат, че еволюцията е научен факт. Най-голямата причина за тази заблуда е системната индокринация и пропаганда, извършвана от медиите по отношение на еволюцията. Поради това ние също трябва да споменем особените характеристики на тази индоктринация и пропаганда.

Когато погледнем внимателно към западните медии, ние често можем да попаднем на новини на тема еволюционната теория. Водещите медийни организации и известните и “ уважавани “ списания периодично актуализират тази теория. Когато се погледне към този подход, някой може да остане с впечатлението, че тази теория е напълно доказан факт, който не дава повод за никакво обсъждане.

Обикновените хора, четейки такива новини, обикновенно започват да си мислят, че еволюционната теория е един факт толкова сигурен, колкото който и да било закон от математиката. Новини от този вид, които се появяват в известните медийни машини, са разпространявани също така от местните медии. Те отпечатват заглавия с едри шрифтове: “Според списание Times е открита нова фосилна останка, която запълва празнотата във фосилната верига”, или “според новина на Nature учените изясниха и последния въпрос от еволюционната теория“. Откритието на “последната липсваща връзка на еволюционната верига“ не означава нищо, защото няма нито едно нещо, доказано от еволюцията. Всичко представено като доказателство е лъжа, както вече  разкрихме в предходните глави. Наред с медиите същата картина можем да видим и в научните източници, енциклопедии и учебници по биология.

Накратко, медиите и академичните източници, които са на разположение на антирелигиозните енергийни центрове, поддържат един напълно еволюционен възглед и го налагат на обществото. Това налагане е толкова въздействащо, че с времето превръща еволюцията в една неопровержима идея. Да отречеш еволюцията е представяно все едно да бъдеш в противоречие с науката и да пренебрегваш фундаменталните факти. Поради тази причина въпреки многото слабости, които са разкрити досега (особено от 1950та насам), и факта, че са били признати от самите учени еволюционисти, днес е абсолютно невъзможно да откриеш каквато и да било критика относно еволюцията в научните среди или медиите.