Медитация, молитва и биофийдбек

На една лекция пред студенти носех преносим монитор за биофийдбек, с който правех измервания на себе си през деня. За моя изненада той показа, че бях най-спокоен, когато активно се молех на Бога. Биофийдбекът за обща употреба е обяснен в края на тази глава.

Не всички медитации* са ефективни

(*Медитация – на английски език „размишление“ и „медитация“ са една и съща дума. Б. пр.)

Обаче не всяка форма на медитация се характеризира с бета-активност и участие на челния дял. Абсолютно различна от християнското размишления е медитацията, популярна в източното полукълбо, наречена източна медитация. Нейното въздействие произтича от един вид бягство от действителността. Много проучвания показват, че при нея се повишава така нареченият алфа-ритъм на мозъка, вместо бета-ритъма, когато човек придобие опит в такива източни практики като йога или трансцедентална медитация.

Алфа-вълните са мозъчни вълни с по-ниска честота (8-13 цикъла на секунда) от бета-вълните. Те показват, че човек е навлязъл в състояние, подобно на транс, при което активността на челния дял е слаба. Когато мозъкът е в алфа-ритъм, не може критично да анализира входящата информация. От гледна точка на този алфа-ритъм и средствата за постигане на медитативно състояние, източната медитация изключително много прилича на хипнозата.

Източната медитация и хипнозата

Хипнозата, по определение, прескача челния дял, тъй като това помага на човек да навлезе в подобно на транс състояние. За предизвикване на медитативно състояние, източните религии използват принципа на фокусиране върху едно нещо, който е сходен с техниката, използвана от хипнотизаторите. Както обяснява един автор, умственият фокус за трансцедентална медитация може да се постигне чрез съсредоточаване върху една дума (наречена мантра), една форма или част от тялото. Той споменава, че една друга древна практика е фокусът върху пъпа, челото или друга част от тялото. Медитиращият прави същото като хипнотизатора:  фокусира се върху едно нещо без нищо да го разсейва отвън.

Характеристики на християнското размишление

Много различно е християнското размишление и молитва, при които човек трябва активно да търси връзка с Бога, да споделя проблеми, надежди и планове и да очаква Божия отговор. Молитвата силно стимулира активността в челния дял и се характеризира с бета-активност на мозъка. Човек не изпада в хипнотично състояние, а запазва критичната оценка върху мислите и емоциите си, която се дължи на добре функциониращия и трезво мислещ челен дял.

„Молете се в Духа по всяко време с всяка молитва и искайте всичко, от което се нуждаете. За да извършите това, винаги бъдете нащрек и никога не преставайте да се молите за всички Божии хора“ (Ефесяни 6:18).

  • Християнското размишление и молитва осигуряват облекчение от стресиращите мисли и чувства.
  • Интелектуалните способности на мозъка трябва да бъдат активни по време на процеса на размишление.
  • В челния дял на мозъка преобладават бета-вълните, което стимулира активното разсъждение.
  • Челният дял е седалище на най-висшите интелектуални способности, включително способността за духовни размишления.

Източна медитация и хипноза

 Източната медитация е в ярък контраст с християнските размишления.

  • Присъства алфа-мозъчен ритъм вместо бета-ритъм.
  • Това създава подобно на транс състояние, в което информацията заобикаля челния дял.
  • Както при хипнозата, мислите се потискат и липсва разсъждение.
  • Медитиращият е податлив на контрол на ума.

 Биофийдбек

Биофийдбекът е уред, който следи телесни функции като сърдечна честота, съпротивление на кожата и др., докато пациентът преживява различни житейски ситуации. Измерванията се съотнасят с реакции като ниво на релаксация, което чувства пациентът. Техниките за отпускане учат пациента как да се успокоява.

Към кожата се прикрепват сензори на различни места по тялото, които измерват мускулния тонус, съпротивлението на кожата, сърдечната честота, кръвното налягане и др., които се променят в зависимост от стреса. Така човек може да определи как различните стратегии влияят върху измерваните индикатори за стрес. Целта е да се помогне на пациента да осъзнае белезите за стрес и неговите симптомите и да придобие по-успешни умения за справяне с него.

Биофийдбекът доказано помага за подобряване на доста заболявания, които имат връзка със стреса. Те включват главоболие, високо кръвно налягане, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, изпускане на урина и болест на Рейно (болезнено състояние, предизвикано от студ). Една отлична статия, публикувана в „The Integrative Medicine Consult“ подчертава тези предимства. Тя също отбелязва, че в серия от поне 18 проучвания на биофийдбек за високо кръвно налягане, има средно 7,8 пункта спад на систоличното и 5,6 пункта спад на диастоличното налягане.

Проучването на болестта на Рейно и биофийдбека е особено интересно, тъй като прави връзка с механизмите на стрес-хормоните. Биофийдбекът успява да повлияе същите свързани с адреналина хормонални системи, които подхранват стресовите реакции.

Появяват се също и неочаквани връзки между биофийдбека и зависимостите. Може би най-голям интерес представлява доказателството, че електрическите вериги на нервната система при тревожност и депресия може да са свързани. Конкретно стратегиите на биофийдбека, насочени към по-благоприятни мозъчни функции при алкохолици, изглежда не само понижават тревожността, но също и депресията и склонността към рецидиви.

Информацията е основана на части от книгата на Д-р Нийл Недли „Изход от депресията“; още информация за книгата тук.

Превод: Йорданка Дейчева