МЕНДЕЛСОН И ЦЪРКОВНИЯТ ОРГАН

 

Един чужденец посетил катедралата в Фрайбург. Той проявил голям интерес към органа и помолил за позволение да свири, но му било отказано. На настояването му клисарят отговорил, че инструментът е много нежен, затова не може да му позволи. Тъй като посетителят настоятелно молил, старият клисар отстъпил. В миг се разляла чудна музика. Старецът бил възхитен: „Никога досега не съм чувал подобна музика! Кой сте Вие?” – запитал той чужденеца.  „Феликс Менделсон Бартолди” – отвърнал гостът. Всеки път след това, когато клисарят показвал органа, не пропускал да каже: „Да бяхте чули когато Менделсон свиреше и знаете ли, че аз без малко щях да му забраня!” Приятели, по-велик от Менделсон се моли за позволение да свири върху струните на живота ни. Копнее той да изнесе сладка, силна, съвършена музика на победоносен живот. Той, Творецът на небе и земя е готов да стори това. Да, той е готов да създаде музика от живота ни, ако му предложим сърдечните си струни. Нека позволим на Исус отново да преживее с нас Своя победоносен живот!