МЕРКИ НАВРЕМЕ

Стресът не идва внезапно и не завладява хората като от засада. За щастие човекът е надарен с възможността да забелязва сигналите, които сочат опасност. От появяването му до достигането на неговия максимален ефект стресът преминава през три етапа:

  1. Фаза на тревога. Тази фаза съставлява ясното предупреждение за присъствие на стресов фактор. Когато стресиращата ситуация започне да доминира и човек осъзнае, че няма повече сили, тогава разбира за съществуването на стреса и може да се смята, че е във фаза на тревога.
  2. Фаза на съпротива. Когато стресът се разпростре извън фазата на тревога, човек навлиза във фазата на съпротива. Започва да навлиза в порочен кръг, защото желанието му да свърши работата му дава сили, но от реалистична гледна точка не е възможно да се направи толкова много, особено когато ситуацията е съпроводена от безпокойство поради възможен провал.
  3. Фаза на изтощението. Фазата на изтощението е крайният етап на стреса. Тя се характеризира с умора, тревожност и депресия, които могат да се появят поотделно или едновременно. Умората включва изтощение, което нощният сън не може да възстанови. Човек става тревожен не само когато съществува стресов фактор, но и в ситуации и моменти, които не би следвало да предизвикват тревога. А що се отнася до депресията, на човек му липсва мотивация, необходима, за да изпита удоволствие от своята дейност, страда и от безсъние, мислите му са песимистични, а чувствата му – все по-негативни. Излизането от това положение изисква голямо усилие и в повечето случаи подкрепата на семейството, лекаря, психолога или психиатъра. Когато обаче става дума за предишните две фази на стреса, човек може да прави свои собствени избори и да предприема действия по свое усмотрение, за да предотврати появата на последния стадий.

,,Владей стреса“  Издателство ,,Нов живот“

За поръчки: https://newlife-bg.com/product-category/personality-family-relationships/?product-page=2