МЕТА АНАЛИЗ

Концепцията за мета анализ. Мета анализът се състои в обединяване на данни от различни проучвания и анализирането им като един набор от данни. Събирането и анализирането на голямо количество данни може да придаде значително по-голяма тежест на резултата. Ето защо данните от метанализа са по-значими от данните на отделните проучвания, въпреки че, както е с всичко друго, и тук са възможни изключения. След получаване на резултатите от различни проучвания ние можем да започнем да използваме тези инструменти и концепции за оценка на тежестта на доказателствата. Така ние можем да започнем да разбираме кое е най-вероятно да е истина и съответно да му вярваме. Алтернативните хипотези престават да бъдат правдоподобни и ние можем да бъдем напълно уверени в резултата. Абсолютно доказателство в технически смисъл е недостижимо и ненужно. Но от гледна точка на здравия разум получаването на доказателства с вероятност 99 % е постижимо и важно. Чрез този подход за интерпретиране на резултатите, например, ние оформяме нашето схващане за тютюнопушенето и здравето. Никога не е било доказвано на 100 %, че тютюнопушенето причинява белодробен рак, но вероятността то да не е свързано по никакъв начин с белодробен рак е толкова астрономично малка, че въпросът отдавна се счита за решен.

,,Китайското проучване“  д-р Кембъл