МЕЧТИТЕ СТАВАТ РЕАЛНОСТ

Семинар „Библейска психология за 21 век“

Харесвате ли света, в който живеете? Града си, квартала си, съседите си, колегите си? Наскоро чух по новините следната любопитна история:

„Столичен блок се превърна в истински хит в социалните мрежи. Кадърът на десетки плюшени мечки, покрили 7-етажната сграда, стана обект на множество коментари. Мечетата нямат страх от високото. Не изпитват студ. Издържат на дъжд. И са готови за първия сняг. Тук са отскоро. Десетки мечета, заели различни пози. Едни се прегръщат и гледат към трафика на бул. “Черни връх”, а други махат на минувачите.

„Нашата идея е на фона на целия негативизъм, който ни заобикаля ежедневно, да се опитаме да внесем малко добри мисли в главите на хората. Защото всички ние сме едни пораснали деца и като такива носим в себе си любопитството, енергията, положителното отношение към света, като цяло”, твърди Ася Славова“.

https://bit.ly/3qoeduz

Много хора мечтаят за справедлив и добър свят, където всички живеят спокойно в мир, помагат си един на друг, не си причиняват зло и проблеми, а винаги се подкрепят. Искат да внесат нещо позитивно и оптимистично в негативизма, който ги заобикаля, както тази жена с мечетата. Алтруизмът явно още не е загубил мястото си в човешките сърца, но някак си все не успява да надделее над егоизма.

Според Библейската психология това се дължи на печалния факт, че човешката психика е необратимо заразена с неизлечимата болест грях. Самият Господ, най-добрият психолог, изрича с болка диагнозата ни чрез пророк Йеремия:

„Може ли етиопец да промени кожата си или леопард – пъстротата си? Тогава можете да правите добро вие, които сте се научили да правите зло“ (Йеремия 13:23). Както човек не може да промени цвета на кожата си, нито пък леопард – шарките на козината си, така не могат да се променят и хората, които обичат злото. Вярно е, че има вярващи хора, които с Божията помощ се опитват да бъдат добро влияние в света. Но в огромната си част човечеството не иска да се откаже от себелюбието и егоистичния си дух. Затова тази земя е, за съжаление, обречена на унищожение.

Тогава безнадеждни ли са всичките ни мечти за по-добър и справедлив свят? Божието слово – Библията – ни дава своя вдъхновяващ отговор:

„А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда“ (2 Петър 3:13). Апостол Петър е уверен, че макар да тъгуваме, че нашият земен дом ще изчезне, можем да се радваме, защото Бог ни обещава по-добър.

Изразът „ново небе и нова земя“ е споменат 2 пъти в Стария и 2 пъти в Новия завет. „Откровението на Йоан“, последната книга от Новия завет, завършва с тази отколешна човешка мечта: „И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя бяха преминали“ (Йоан 21:1). Апостол Йоан изрича невероятната новина, че командният център на вселената – Божият град – ще бъде преместен на новата земя и ще остане завинаги тук:

„А храм не видях в него, защото неговият храм е Господ Бог Всемогъщият и Агнецът. И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше и неговото светило е Агнецът“ (Откровение 21:22,23).

Цялата 21 глава от книгата „Откровение“ представлява поразително описание на Божията вселенска столица в цялата ѝ красота, която се премества на новата земя завинаги. И от този момент нататък започват да се сбъдват мечтите за един по-добър свят на всички идеалисти от всички поколения. Въпреки че не можем да си представим точно какъв ще бъде той („Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които Го обичат“ [1 Коринтяни 2:9]), все пак Библията ни дава да надзърнем в променена земя.

  1. Промени в географията

„Море нямаше вече“ (Откровение 21:1). Огромното количество водна повърхност (около 3/5 от повърхността на земята) се дължи на водите на Потопа, стоварили се отгоре и избликнали отдолу. В новата земя ще има много повече суша и по-малки водни басейни.

Пустините ще се превърнат в красиви и плодородни кътчета: „Пустото и безводното място ще се развеселят и пустинята ще се зарадва и ще цъфне като крем. (…) Нажеженият пясък ще стане езеро, а жадната земя – водни извори“ (Исая 35:1,7).

„При това светлината на луната ще бъде като светлината на слънцето и светлината на слънцето ще бъде седмократна“ (Исая 30:26). Новият свят ще бъде много по-ярък и светъл от сегашния.

  1. Промени във фауната

„Вълкът ще живее с агнето, рисът ще си почива с ярето, телето, лъвчето и угоените ще бъдат заедно; и малко дете ще ги води. Кравата и мечката ще пасат заедно; малките им ще си почиват задружно; и лъвът ще яде слама, както волът“ (Исая 11:6-8). Животните отначало са били вегетарианци и са ядели растителна храна. На новата земя хищническият инстинкт е премахнат и те отново се връщат към първоначалното си неагресивно състояние.

  1. Промени в човешките взаимоотношения

Вече споменахме думите на апостол Петър, че новата земя ще се ръководи от принципите на правдата. Справедливостта ще бъде възстановена и няма да има експлоатация на един човек от друг: „Те ще построят къщи и ще живеят в тях; ще насадят лозя и ще ядат плода им. Няма те да построят, а друг да живее там; няма те да насадят, а друг да яде“ (Исая 65:21,22).

Хората ще бъдат отражение на своя Творец – мислещи и вършещи добрини, ръководени единствено от себеотрицателната любов и изпълнени с „любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание“ (Галатяни 5:22,23).

  1. Никога повече страдания, болести и смърт

„Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негов народ; и сам Бог ще бъде с тях – техен Бог. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече; нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка; защото предишното премина“ (Откровение 21:3,4).

„И жителят няма да каже: Болен съм“ (Исая 33:24).

Две от професиите със сигурност няма да бъдат актуални на новата земя: медицинските специалисти и гробищните служители. Всички те ще трябва да се преквалифицират, защото няма да има никакви болни хора, които да лекуват, или починали, които да погребват. Ще се изпълни Божието обещание: „Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ“ (Римляни 6:23).

  1. Завинаги до Бога

Грехопадението отделя човека от Бога, но Изкуплението чрез смъртта на Божия Син Исус Христос отново възстановява връзката на Отец с Неговите любими деца – с нас, хората. Когато Мойсей иска от Бога да му покаже славата Си, Бог му отговаря: „Не можеш да видиш лицето Ми; защото човек не може да Ме види и да остане жив“ (Изход 33:20), затова се налага да го скрие в един процеп на канарата и да мине отдалеч край него. Грехът е издълбал огромна пропаст между Бога и децата Му, но на новата земя ще можем отново да общуваме лице в лице и да Го питаме за всичко, което ни вълнува.

„Никакво проклятие няма да има вече; и престолът на Бога и на Агнеца ще бъде в него и Неговите слуги ще Му служат. Те ще гледат лицето Му и Неговото име ще бъде на челата им. Нощ няма да има вече; и няма да имат нужда от осветяване от светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява. И те ще царуват до вечни векове“ (Откровение 22:3-5).

  1. Безкрайно развитие

В изключителната книга „Великата борба“ четем с какво ще се занимават спасените през вечността:

„Всички съкровища на вселената ще бъдат открити за изучаване пред Божиите изкупени. Неограничени от смъртта, те летят неуморно към далечни светове – светове, които са изтръпвали от скръб при гледката на човешките страдания и са подхващали радостни песни при новината за една изкупена душа. С неизказана наслада земните деца вкусват от радостта и мъдростта на непадналите същества и черпят от знанията и разбирането, трупани през безброй векове на съзерцаване Божиите дела. С ясен поглед те възприемат славата на творението – слънцата, звездите и звездните системи,  кръжащи около трона на Бога по предначертаните си орбити. На всички неща, от най-малкото до най-голямото, е написано името на Създателя и във всички тях се разкриват богатствата на Неговата сила“ (Уайт, Е. Великата борба. София: Нов живот, 2018, с. 457).

Йорданка Дейчева, психолог