МИЛОСТИВ ПРИ ВСИЧКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Той (Исус) не поставяше Своите услуги в зависимост от човешката лоялност и благодарност. Не се отказа да нахрани многохилядното множество, макар да знаеше, че мнозина от тях щяха да си отидат завинаги от Него. Не се поколеба да излекува десетимата прокажени, въпреки че виждаше неблагодарността в душите на деветимата. Страдаше сигурно само за това, че не можеше да направи нещо повече за тях. По думите на един автор, Исус дълбоко ще съжалява, че някои хора не са се възползвали от спасението, но никак не ще съжалява, че е могъл да направи още нещо за тях, което не е направил.

,,Истинското лице на Лаодикия”   Издателство ,,Нов живот”