МИНАЛОТО НЕ Е ОПРЕДЕЛЯЩО

Мозъкът има способността да се адаптира и променя. Не можем цял живот да разчитаме на нашето раждане или възпитание, нито  пък сме обезателно жертва на нашата генетика. Не сме и непременно жертва на лошия старт в живота си. Съдбата не е непременно в ръцете на тия, които ни оформят през първите няколко години от живота ни. Не трябва постоянно да бъдем жертви на лошия си избор или навици.

Не трябва да се наказваме за случайно недоглеждане или поддаване на греха, защото те не оставят трайни следи в мозъчната ни работна мрежа, нито пък са определящи в нашия характер. Нека не се безпокоим за минали неправилни действия. Не можем да върнем разбърканите яйца!

Бог се опитва да ни увери, че Той знае, че нашият дух желае, а плътта е слаба. Вместо да живеем с неуспехите си нека поправим пътищата си като още веднъж размислим къде постоянно търпим провал. Спомнете си Библейската поговорка: ,,Защото праведният може да падне седем пъти и пак се изправя.“

А на тези, които си мислят, че разстроеният ум и чувства са резултат може би  от гнева на Бога върху тях, е уверението на Исус: ,,Защото Бог не прати Своя Син на света, за да съди света, но да бъде светът спасен чрез Него.“

,,Възстановяване на увредения мозък“   Издателство ,,Нов живот“