МИРОТВОРЦИ

“Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове.” Мат.5:9

Всеки, който обича Исус и душите, заради които Той умря, ще търси нещата, носещи мир. Но Христовите последователи трябва да бъдат особено внимателни да не би усилията им за предотвратяването на даден раздор да предадат истината, да не би в стремежа си да избегнат разцепленията, да пожертват нейните принципи. Истинското братство никога не ще може да се поддържа чрез компромиси спрямо принципите. Колкото повече християните се приближават до Христовия образец … толкова повече ще изпитват и силата и отровата на тази стара змия, дявола.