МИРОТО НА ЛЮБОВТА 

Благодат да бъде с всички, които искрено любят нашия Господ Исус Христос. Амин Ефесяни 6:24

Хората, които се къпят в светлината на Христовата правда, а отказват да я отразят в живота си и към другите, скоро ще изгубят сладките и ярки лъчи на небесната благодат, които егоистично са пазели само за малцина. На егото не бива да се позволява да избира за себе си неколцина, и за най-нуждаещите се да няма нищо. Любовта ни не трябва да се запечатва само за специални хора. Счупете „шишенцето” и ароматът ще изпълни къщата.