МИР И ВОЙНА

“Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои” (Йоан 14:27).

Винаги е имало и винаги ще има две групи на земята до времето на края – вярващите в Исус и тези, които Го отхвърлят. Грешниците, независимо колко са зли, противни и корумпирани, чрез вяра в Него могат да бъдат очистени с помощта на Словото Му. Тези, които отхвърлят Христос и отказват да вярват в истината, ще бъдат изпълнени с горчивина срещу приелите Исус като личен Спасител. Но хората, които вярват в Него, са трогнати и покорени от изявената Негова любов и от Неговото смирение, страдание и смърт в тяхно име.