МИР ОТВЪД ЗНАНИЕТО 

“Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.” Йоан 14:27

Нашият мир е като река – вълна след вълна на слава се лее в сърцето ни и ние наистина вечеряме с Исус и Той с нас. Усещаме в пълнота любовта на Бога и си почиваме в тази любов. Никой език не може да я опише – тя е отвъд знанието. Едно сме с Христос, животът ни е скрит с Него в Бога. Имаме увереността, че когато Той – нашият живот – се появи, и ние ще бъдем в Неговата слава. Със силна вяра можем да наречем Бога свой Баща. Независимо дали живеем, или умираме, ние сме Господни. Неговият Дух ни прави подобни на Исус Христос в нрав и поведение; и ние Го представяме пред другите.