СИЛА И БЛАГОДАТ

Дори и вие, които сте покварили пътищата си пред Господа и сте вземали участие в нечестието, което изобилства, опетнили сте душата си с грях, и вас Исус все още кани да се отвърнете от поведението си, да се хванете за Неговата сила и да намерите в Него онзи мир, сила и благодат, които ще ви направят повече от победители в Неговото име.

Съкровища от свидетелства – том I