МИР ЧРЕЗ КРЪСТА

 

„Сега прочее няма никакво осъждане за тези, които са в Христос Исус, които ходят не по плът, но по Ду“. (Римл.8:1)

Ако грешниците са подпомогнати да погледнат задълбочено към кръста, ако придобият пълната представа за разпнатия Спасител, ще осъзнаят дълбочината на Божието състрадание и изключителната греховност на греха.

Когато съвестта ви е пробудена от Светия Дух, виждате част от злото на греха, от силата му, вината, скръбта; и тогава чувствате към него отвращение. Копнеете да бъдете опростени, очистени и освободени. Какво можете да сторите, за да постигнете хармония с Бога и подобие на Него?

Нужен ви е мир – прощението на Небето – и мир и любов в душата. С пари не можете да купите това, с интелект не можете да си го осигурите, с мъдрост не можете да го придобиете; никога не можете да се надявате с ваши собствени усилия да го постигнете. Но Бог ви го предлага като дар, „без пари и без заплащане“ (Ис.55:1).

Отидете при Него и Го молете да ви измие от вашите грехове и да ви даде ново сърце. Тогава вярвайте, че Той го прави, защото го е обещал. Наша привилегия е да отидем при Исус и да бъдем пречистени, и така да застанем пред Закона без срам или угризения.

Когато грешникът погледне в подножието на кръста към Този, Който е умрял, за да го спаси, ще се зарадва с пълнота от радост, защото неговите грехове са простени. Коленичейки с вяра под кръста, той достига до най-възвишеното място, до което човек може да отиде.

Нека благодарим на Бога за дара на Неговия скъп Син и да се молим Той да не е умрял напразно за нас. Духът ви кани днес. Елате с цялото си сърце при Исус и изисквайте Неговото благословение.

Когато четете обещанията, помнете, че те са израз на непоклатимата любов и милост. Да, само вярвайте, че Бог е ваш Помощник. Той иска да възстанови Своя морален образ у човека. Когато се приближавате към Него с изповед и покаяние, Той ще се приближи до вас с милост и прощение.