МИР ЧРЕЗ КРЪСТА

“Сега прочее няма никакво осъждане за тези, които са в Христос Исус, които ходят не по плът, но по Дух.” (Римл.8:1)

Нужен ви е мир – прощението на Небето – и мир и любов в душата. С пари не можете да купите това, с интелект не можете да си го осигурите, с мъдрост не можете да го придобиете; никога не можете да се надявате с ваши собствени усилия да го постигнете. Но Бог ви го предлага като дар, „без пари и без заплащане“ (Исая 55:1).

Отидете при Него и Го молете да ви измие от вашите грехове и да ви даде ново сърце. Тогава вярвайте, че Той го прави, защото го е обещал. Наша привилегия е да отидем при Исус и да бъдем пречистени, и така да застанем пред Закона без срам или угризения.