МИСИОНЕРИ НА ЛЮБОВТА

“Аз в тях и Ти в Мен, за да бъдат съвършени в едно, за да познае светът, че Ти си Ме пратил и си ги възлюбил, както си възлюбил Мен.” Йн. 17:23

Когато съдът приключи и се вземат решения за вечността, ще се види, че душите, отдали се изцяло в служба на Бога са тези, които са били намерени за праведни според небесните принципи. Някои от тях може да не са напускали домовете си, за да отидат в далечни мисионски полета, но те са били истински мисионери за кръга на своите приятели и съседи. Сърцата им са били изпълнени с Божията любов и те с нетърпение са споделяли вярата си, за да спечелят скъпи души за Христа. За тях работата в Господа е била много по-скъпа от златото, среброто и другите ценени от света неща. Когато те са работили с простосърдечие за проповядването на Словото на истината, Святият Дух е действал, за да попадат скъпите думи на вечен живот в сърцата на слушателите.