ИСТИНСКИТЕ МИСИОНСКИ УСИЛИЯ ЗАПОЧВАТ В ДОМА 

“Те и двамата бяха праведни пред Бога, като ходеха непорочно във всичките Господни заповеди и наредби” (Лука 1:6).

При формирането на връзка с Христос обновеният човек не прави друго, освен да се върне към първоначално определената му връзка с Бога. Първото му задължение е към неговите деца и към близките му роднини. Нищо не може да го извини за пренебрегването на вътрешния кръг, заради по-големия външен кръг. В деня на последния съд майки и бащи ще бъдат питани какво са направили и казали, за да осигурят спасението на душите, за които им е връчена отговорността да отгледат в този свят. Пренебрегвали ли са своите агънца, оставяйки ги на грижата на непознати? Голямото добро, сторено за другите, няма да отмени дълга ни към Бога да се грижим за децата си. Духовното благополучие на вашето семейство стои на първо място.