МИСИЯ

“Затова Пилат Му каза: Тогава, Ти Цар ли си? Иисус отговори: Ти казваш, че Аз съм Цар. Аз затова се родих и затова дойдох на света, за да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас.” Йн.18:37

В цялата наша работа трябва винаги да гледаме на Божията слава. Библията е наше ръководство. Нека това свидетелство да се прогласи като Божия сила за спасение на всяка душа, която повярва. Нека говорим с вяра и да ходим чрез вяра. Вижте само какво дело ни е възложено, каква привилегия – да говорим и действаме така, че да привързваме към Бога с убедителност сърцата и съзнанието на другите. Святият Дух ни дава Своето напътствие в тази работа, а успехът ще дойде, когато имаме най-високо уважение към мъдростта, чието начало е страхът от Бога. Бог изследва и претърсва човешките сърца и Той ни дава насърчението, че ако в нашето служене за Него ние работим с разум и мъдрост и ходим смирено в дадената от небето светлина, няма да бъдем оставени да се трудим в Божията работа само с човешка сила.