МИСЛЕТЕ ЗА НЕБЕСНИТЕ НЕЩА

„Те са, които идат от голямата скръб; те опраха дрехите си и ги избелиха с кръвта на Агнеца“ (Откр. 7:14).

Във видение апостол Йоан видя хора, облечени с бели дрехи. Те се намираха в Божия храм. Това очаква всеки, който приеме Христос и изпере дрехите си в Неговата кръв. Всичко необходимо е сторено, за да ни бъде позволено да седнем с Христос на Неговия трон, но единственото условие за нас е да бъдем в хармония със закона Му.

Колкото повече говорим и мислим за Исус, толкова повече ще отразяваме божествения Му образ. Като гледаме на Него, ще се преобразяваме. Да поканим Христос да участва в нашата религиозна опитност, когато се събираме заедно, нека нашият разговор да бъде за Христос и за Неговото спасение. Колкото повече говорим за Христос, толкова повече ще откриваме неговата привлекателност.

Тези, които не намират удоволствие в това да размишляват и говорят за Бога, няма да се радват на живота, който предстои и в който Бог непрекъснато присъства и живее сред Своя народ. Но тези, които обичат да мислят за Бога, ще бъдат безкрайно щастливи да живеят в небето. Тези, които тук, на земята, обичат мисълта за небето, ще бъдат радостни и в небесните дворове (…) „И не ще има вече никакво проклятие: престолът на Бога и на Агнеца ще бъде в града; Неговите слуги ще Му служат и ще видят лицето Му, а името Му ще бъде на челата им (Откровение 22:3,4).