Мислите на сърцето

„Защото Ти, само Ти познаваш сърцата на целия човешки род“ (3 Царе 8:39). Думата сърце често се използва в Библията като мястото на мислите и емоциите (вижте Мат. 9:4). Само Бог има достъп до най-съкровените ни вълнения, истинските ни намерения и тайните ни копнежи. Нищо, дори и под формата на мимолетна мисъл, не може да се скрие от Създателя.

Божието познание за душата ни е нещо, от което можем да се възползваме. Когато хората са прекалено обезкуражени, за да проронят разбираема молитва, Бог знае тяхната нужда. Хората могат да гледат на външността и на обноските и да се опитат да си представят какво си мисли някой; Бог познава мислите по начин, който е невъзможен за човека.

По подобен начин Сатана и ангелите му могат наблюдават, да слушат и да преценяват какво се случва отвътре. „Сатана не може да чете нашите мисли, но той вижда действията ни, чува думите ни; и използвайки огромното си познание за човешкия род, може да оформя изкушенията си, за да се възползва от слабите черти на характера ни“ (Уайт, Е. Ривю енд Херълд, 19 май, 1891 г.).

Докато вземате решения всеки ден (лични или свързани с работата) или мислите за други хора, спрете за момент и отправете тиха молитва към Бога. Насладете се на сърдечното общуване, което е само за вас и Бога. Никой друг в цялата вселена не може да подслуша този разговор. Когато позволите на Христос да бъде част от процеса ви на мислене, ще бъдете предпазени от изкушенията и ще получите духовни благословения. Този процес без съмнение ще ви помогне да изградите по-близки взаимоотношения с Господа.

Как тази дискусия ви помага по-добре да разберете библейското предупреждение да не съдим останалите? Колко пъти мотивите ви са били погрешно разбрани от тези, които не познават сърцето ви? Защо тогава е важно и ние да не съдим останалите?

Семинар “ДОБРИТЕ МИСЛИ: Път към гъвкавостта”

Автор: д-р Хулиан Мелгоса