МИСЛИТЕ ФОРМИРАТ ХАРАКТЕРА И ВЛИЯЯТ НА ЗДРАВЕТО

„Каквото човек мисли в сърцето си, такъв е и той“ (Притчи 23:7). Много мисли създават неписаната история на един-единствен ден и тези мисли имат много общо с формирането на характера. Мислите ни трябва да бъдат строго пазени, защото и една нечиста мисъл оставя дълбока следа в душата. Дори и една зла мисъл оставя зло впечатление върху ума. Ако мислите са чисти и святи, човекът става по-добър, когато ги подхранва. Чрез тях духовният пулс се стабилизира и силата за вършене добро се увеличава. И както една капка дъжд подготвя пътя за следващата в навлажняването на земята, така и една добра мисъл подготвя пътя за друга. Във възможностите на всекиго е да избира темите, които ще ангажират мислите и ще оформят характера му.

,,Ум, характер и личност” – Елън Уайт  Издателство ,,Нов живот”

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product-category/faith-spirituality/?product-page=2