МЛАДОСТ 

“Млад бях, ето, остарях, Но не съм видял праведният оставен, Нито потомството му да проси хляб.” Псалми 37:25

Младостта е времето за установяване на добри навици, за поправяне на лошите, които вече са придобити, за постигане и поддържане на силен самоконтрол. Това е време, когато трябва да се поставят планове и егото да се подчини на навика всички житейски действия да се съобразяват с волята на Бога.