МНИТЕЛНОСТТА Е СЪБЛАЗЪН

 

Мнителността е обща съблазън, чрез която Сатана атакува човеците и печели победа в девет случаи от десет. Тези, които изповядват, че са последователи на Христос и които претендират, чрез вярата си да бъдат в редовете на борещите се срещу злото в характера си, често се втурват без да разсъждават в такива изкушения, от които би трябвало да стане чудо, за да излязат неосквернени. Божиите обещания не са ни дадени, за да ги искаме, без да разсъждаваме и да се втурваме с вироглавство в опасността. Това е най-явна самонадеяност.

Сатана настояваше Исус да му даде доказателство за пълната Си зависимост от Бога, искаше още едно доказателство, че Той е Божии Син, като се хвърли от върха на храма.

Изкупителят на света отказа да изпитва Бог, както Сатана му внушаваше, за да експериментира с Провидението по един твърде самонадеян начин.

Той отказа да предизвика милостта на Бог, като се постави сам в опасност, която би заставила Неговия небесен Отец да прояви силата Си, за да Го спаси.