МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА – ОЩЕ ПРОУЧВАНИЯ

По-наскорошни проучвания потвърдиха и разшириха наблюденията на Суонк и доведоха постепенно до по-голямо акцентиране върху кравето мляко. Тези нови проучвания показват, че консумирането на краве мляко е тясно свързано с МС, както при сравняване на отделните страни, така и при сравняване на отделните щати на САЩ. Публикация от френски изследователи, сравнява консумацията на краве мляко с МС при двадесет и шест популации в двадесет и четири страни. Тази връзка, която е на практика идентична с тази при диабет тип 1, е забележителна и не се дължи на променливи величини, като например наличие на медицинско обслужване или географска ширина. При някои проучвания изследователите предполагат, че тази силна корелация с прясното краве мляко може да се дължи на присъствието на вирус в него. При тези многонационални проучвания, консумацията на богато на наситени мазнини месо е също свързана с МС подобно на консумацията на мляко, докато консумацията на риба, съдържаща повече омега-3 мазнини, е свързана с по-ниска честота на болестта.

Къде влизат в играта гените и вирусите? Теоретично, и едните, и другите, може да са отговорни за географското разпространение на тази болест. По отношение на вирусите все още няма окончателни заключения. Изказвани са предположения за много различни вируси, които биха могли да засегнат имунната система по различни начини. Но не са открити никакви убедителни доказателства. По отношение на гените, можем да започнем да решаваме загадката като си зададем въпроса, какво е станало с хората, мигрирали от една популация в друга и запазили гените си, но променили диетата и околната си среда? Отговорът е същият, както за рака, сърдечносъдовата болест и диабета от тип 2. Хората придобиват риска на популацията, към която се присъединяват, особено когато правят това преди да са достигнали юношеска възраст. Това показва, че болестта МС има по-силна връзка с фактори на околната среда, отколкото с гени.

,,Китайското проучване“  д-р Кембъл

Следват публикации с допълнителна информация по темата.