МОГА И БЕЗ ТЯХ

Завели една скромна християнка в огромен супермаркет от известна търговска верига. Тя казала:

– Никога досега не съм виждала толкова много неща, без ко­ито спокойно мога да мина.

Негодуванието идва когато гледаме към другите. Задовол­ството идва когато гледаме към Бога.

Доволство означава да желаеш това, което имаш, а не да имаш всичко, което желаеш.