МОГА И ЩЕ УСПЕЯ С ГОСПОДА 

“като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. Амин.” Матей 28:20

Никога няма да успеете да се възвишите, освен, ако волята ви не е на Христовата страна, работейки в сътрудничество с Божия Дух. Не си въобразявайте, че не сте способни на това, но си кажете: „Мога и ще го направя“. И Бог е обещал Неговият Свети Дух да ви помага във всяко ваше решително усилие.