МОЖЕМ ДА БЪДЕМ ПОБЕДИТЕЛИ КАТО ХРИСТОС

„Това ви казах, за да имате в Мен мир. В света имате скръб; но дерзайте: Аз победих света.“ (Йоан 16:33)

Сатана е предприел много по-силни атаки срещу Христос, отколкото някога ще предприеме срещу нас. Залогът е бил много по-голям – дали той, или Христос ще бъде победител. Ако Христос устои на неговите най-силни изкушения и Сатана не успее да Го въведе в грях, тогава врагът знае, че губи силата си и в края го очаква вечно унищожение. Затова е действал с мощна сила, за да подбуди Христос да извърши нещо погрешно и по този начин да има предимство пред Него. Вие никога няма да бъдете изкушавани по толкова решителен и жесток начин, както нашия Спасител. Сатана е бил на пътя Му всеки миг.

Дали човекът ще се хване за небесната сила и с решителност и твърдост ще противостои на Сатана, както Христос му е дал пример в Своята борба с противника в пустинята на изкушенията? Бог не може да спаси човека против волята му от сатанинските хитрости. Хората трябва да действат с човешките си сили, подпомогнати от Божествената сила на Христос, за да се противопоставят и да победят на всяка цена. Човекът трябва да бъде победител, както е победил Христос. И тогава, чрез победата, която има привилегията да спечели благодарение на всемогъщото име на Исус, той може да стане наследник на Бога и сънаследник с Исус Христос. Не така би било, ако Христос сам осъществяваше победата. Човеците трябва дадат своя дял; трябва да станат победители от свое име, чрез силата и благодатта, които Исус им подарява. Човекът трябва да бъде съработник на Христос в делото на победата, и тогава ще бъде и съучастник в славата Му.

Спасителят побеждава, за да покаже на човека как е възможно и той да бъде победител. Всички сатанински изкушения Христос посреща с Божието слово. С вяра в Божиите обещания Той получава сила, за да остане послушен на заповедите. Така изкусителят не може да Му надвие.