МОЖЕ БИ ДНЕС!

Вечер, когато Хораций Бонар се оттеглял за почивка, вдигал пердето, поглеждал навън през прозореца към звездното небе и казвал:

  • Може би тази нощ, Господи?

Сутрин, след като ставал от леглото си, отново правел също­то. Отмествал пердето и с поглед, устремен към зората, казвал:

  • Може би днес, Господи?

Това е добър пример на поддържане на постоянна готовност и очакване на времето, когато нашият Спасител и Господ ще ни призове – било чрез смърт или когато при Своето Второ при­шествие Той ще грабне Църквата Си.