МОЗЪКЪТ НЕ ОБИЧА ПОВРЕДИТЕ

Известно е, че ако не се използват, мозъчните клетки умират. Това беше установено при изследване на четири хиляди души от щата Вашингтон в продължение на двадесет и осем години. Принципът е ясен: ,,Използвай го или го загуби!“ Разбира се, въпреки че липсата на употреба е най-голямата причина за загубите, тя не е единствената. Разрушаващи вещества отвън, недостиг на кислород, непълноценна и бедна храна, инфекциозни заболявания, неподходяща околна среда и травми на главата допринасят също за тези загуби. Следствието е увреден мозък! Негодност, развиваща се деградация, умствени смущения, промяна във възприятията и множество емоционални разстройства! Но смело! Изследователите на мозъка откриват, че мозъкът не обича повредите.  В действителност, когато мозъчната клетка умира, мозъкът изпраща незабавно почистващ екипаж от макрофаги, за да отстранят умрелите отпадъци, преди те да замърсят мозъчната среда. След това мозъкът се разпорежда една резервна армия от астроцити да бъде готова да нахлуе и да освободи фактора за израстване на нервни влакна веднага след като те получат заповед за това.  Изследователите на мозъка откриват, че мозъкът чака нас, или някой, който го е грижа за нас, да му изпрати заповеди. Ние изпращаме тези заповеди винаги, когато някои грижовни хора или ние самите продължаваме да прилагаме подходящи усилия да активизираме и енергизираме телата и умовете си. Това е вярно! Някой, който се грижи за нас, или ние сами можем да активизираме и заредим с енергия телата и умовете си, за да оздравеят.

,,Възстановяване на увредения мозък“   Издателство ,,Нов живот“