МОЗЪКЪТ СЕ ПРЕНАСТРОЙВА

Мозъкът се пренастройва на базата на нещата, които мислим, правим, виждаме и преживяваме. Всъщност, мозъкът непрекъснато се разклонява и увеличава мрежата си от връзки. Изборите, които правим – това, което мислим, вярваме, възхищаваме му се и почитаме, както и поведението, в което се ангажираме – имат дълбоки последици за крайното развитие на нашата невронна мрежа и по този начин – на нашия характер. Софтуерът (това, което мислим) всъщност може да промени хардуера (невронната ни мрежа).

Това е важно, защото имаме властта, използвайки волята, да избираме кои невронни вериги да получат продължителна употреба в нашия мозък. Чрез избора, който правим, можем да си сътрудничим с Бога за действителното трансформиране на своя характер тук и сега. Когато избираме съвместно с Бога да се държим по начин, който разумът и съвестта ни са определили като най-здравословен, ние получаваме Божествената сила да следваме тези решения.

,,Може ли да е толкова лесно“  Д-р Тимъти Дженингс