МОЛЕТЕ СЕ ОТ СЪРЦЕ

Бог не иска от нас да трупаме впечатляващи фрази. Той не иска да си служим с думи без да мислим за значението им. Той иска просто да Му говорим като на приятел или баща – истински, почтително, лично, настоятелно. Чух веднъж един човек да го прави, когато най-малко очаквах.
Присъствах на една конференция на която присъстваха редица християнски водители от висок ранг. Разговорът беше интензивен. Трябваше да се напрегна, за да следя теологичните и философски въпроси, които се разискваха. Дойде обяд и всички ние се събрахме в един близък ресторант. Един професор от семинария беше поканен да се помоли. Когато наведохме главите си, аз си помислих: „Молитвата ще прозвучи като в клас по теология.“
Теологът започна да се моли. „Татко“, каза той, „радвам се, че съм жив днес. Радвам се и затова, че седя заедно с братя в този ресторант, Хоул ин дъ Уол, че приемам тази добра храна и разговарям по въпросите на царството. Знам, че Ти си тук на тази трапеза и това ме радва. Искам да ти кажа пред всички тези братя, че Те обичам и ще направя за Теб всичко, което поискаш от мен.“
Той продължи да говори в този дух около минута или две. Когато каза „Амин“, моята мисъл беше, че имам още да раста. Неговата искрена молитва ми показа, колко често аз се моля автоматично. Но Бог не се интересува от износени, банални фрази. Псалм 62:8 казва: „Излей сърцето си пред Него“. Говори Му, кажи: „Господи, ето как се чувствам днес. Мислих върху това напоследък. Обезпокоен съм от това. Потиснат съм от него. Щастлив съм поради това.“ Говори на Бащата искрено.

,,Твърде зает за да се молиш“  Бил Хайбелс