МОЛЕТЕ СЕ С НЕПОКЛАТИМА ВЯРА!

Молете се! Да, молете се с непоклатима вяра и доверие! Ангелът на завета, същият наш Господ Исус Христос, е Посредникът, Който осигурява приемането на молитвите на Своите възлюбени.