МОЛЕТЕ СЕ ТАКА: ” ДА БЪДЕ ТВОЯТА ВОЛЯ “

“Болен ли е някой от вас? Нека повика църковните презвитери, и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име.
И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне, и, ако е извършил грехове, ще му се простят.
(Яков 5:14,15)

Когато се молим за болните, няма да бъде признак на неверие, ако непрестанно казваме: “Ако това донесе прослава на името Ти, то направи го за нас и ние ще те хвалим и ще възвеличаваме святото Ти име”…

Тъй като никой човек няма сила да изцелява, ние трябва да се доверим на Бога, Който ни обича и предаде Себе Си заради нас. Живеем ли, умираме ли ние сме на Господа. Вие имате един любящ, жалещ и състрадателен Спасител, Който ви обича и благославя. Той няма никога да ви остави или забрави. Исус познава настоящето и бъдещето на всеки човек и ще направи най-доброто за нас и за прославата на името Си.

Исус ви обича и благославя, Неговите обещания са сигурни. Христос е Възстановител, а сатана разрушител. Това, което смъртните хора могат да направят е да следват напълно Божието слово. Това е техният дял. А дали Бог ще се откаже от своя? Принасяйте усърдни молитви пред трона на благодатта и след това чакайте с упование и надежда.

Във всичките си молитви аз казвам “Не нашата воля, но Твоята, Господи да бъде”. И Бог знае, че това не е молитва на съмнение, но на съвършено доверие и упование, че Бог знае кое е най-доброто… Нашата работа е да се молим, да вярваме и да очакваме търпеливо Исус нашия Спасител.

Бог иска от нас да му се доверим от все сърце и ако е за доброто на нашата работа и за прослава на името Му, това , за което молим ще бъде направено. Ние трябва само да чакаме. Силата на Господа е безгранична. Ние, окаяните смъртни човеци трябва да пречистим душите си, за да не погинем, когато Бог работи за нас. Това е причината поради която само малцина от болните се изцеляват. Защото ако бъдат изцелени мнозина в сегашното им духовно състояние, те ще се възгордеят. Трябва да се научим от Исус да бъдем кротки и смирени по сърце и тогава ще намерим покой за душите си.

Никога, нито за миг не се съмнявайте, че Бог ви обича. Той токлова много ви обича и ви дава изобилни доказателства за любовта си. Благодарете на нашия набесен Баща, че ни е дал такъв състрадаващ Спасител, който може да спасява съвършено.