МОЛИТВАТА ВНАСЯ СВЕЖЕСТ В ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

Нашият живот трябва да бъде свързан с живота на Христос; трябва постоянно да черпим от него, да опитваме Него, живия Хляб, Който слезе от небето, като поемаме от вечно свежия Извор, вечно даващ от Своите изобилни съкровища. Ако пазим Господ винаги пред себе си, ако разрешим на сърцата си да се издигат към Него в благодарност и хвала, ще имаме една постоянна свежест в нашия духовен живот. Молитвите ни ще приемат формата на разговор с Бога, сякаш разговаряме с приятел. Той ще разкрива тайните Си лично на нас. Често над нас ще се спуска сладко радостно усещане от присъствието на Исус.

Често сърцата ни ще горят в нас, когато Той се приближава, за да общувас нас, както правеше с Енох. Когато това наистина е преживяването на християнина, в неговия живот се вижда простота, смиреност, кротост и скромност на сърцето, което ще покаже на всички, с които общува, че е бил с Исус, и се е учил от Него.