МОЛИТВАТА ДНЕС

Да се молиш днес означава да влезеш в приемната на Всемогъщия Бог и да Му разкриеш сърцето си като на приятел. Да проведеш един искрен разговор с твоя Небесен Приятел. Да получиш от Неговата богата съкровищница това, от което се нуждаеш, насърчение и мир в душата, както и да получиш морални сили и копнеж за общение с Бога и винаги да обичаш молитвения час. Истинското почитание към Бога при молитва се вдъхновява от чувството за Неговото величие и присъствие. Всяко сърце трябва да бъде обладано от това чувство на невидимия. Часът и мястото за молитва са святи, понеже  Бог присъствува; и когато в позата и държането се изявява почитание, чувството, което го вдъхва, се усилва. Пс. 11:9. Ангели, когато изговарят това Име, прикриват лицата си. С какво почитание следователно трябва да Го изговаряме ние, паднали и грешни човеци!

Ние сме насърчени в молитвата защото: Никога не се произнася молитва, колкото и колеблива да е тя, никога не се проливат сълзи, колкото и тайно да става това, никога не се подхранва в сърцето искрено желание за Бога, колкото и слабо да е то, които Божият Дух да не взема под внимание. Даже и преди да се изговори молитвата или изкаже желанието на сърцето, Христовата благодат идва в подкрепа на силата,  която действа в човешката душа.