МОЛИТВАТА Е…

 

 1. Молитвата е усилие да открием Божията воля.
 2. Истинската молитва винаги се съгласува с Божията воля.
 3. Молитвата без вяра няма силата! Вярата е дар Божи.
 4. Молитвата представлява обожаване на Бога.
 5. Молитвата подготвя сърцата за общуване с Бога и за приемане на мъдрост от Него.
 6. Молитвата е вик към Бога.
 7. Молитвата е предвидена от небето като средство за успех в борбата против греха и за развиване на християнския характер.
 8. Молитвата с вяра извършва в душата всичко, за което сме се молили: за прощение на греховете, за Св. Дух, за един Христоподобен характер за мъдрост и сила.
 9. Молитвата без душевен глад и без жива вяра не ползва нищо.
 10. Поклонението е израз на любовта на уважението и хвалението ни към Бог.
 11. Бог призовава да се срещнем с Него и да намерим ръководството за живота си.
 12. Животът на истинския Христов последовател е живот на постоянна молитва.