1. Молитвата е ръката, с която черпим от неизчерпаемия океан на Божиите благословения.
 2. Молитвата е начин да се свържем с Бога.
 3. Молитвата е голяма сила в ръцете на човека.
 4. Молитвата е източник на победоносен живот. Тя ни дава надежда и сигурност.
 5. Молитвата е белег на синовно доверие.
 6. Молитвата е ключ в ръката на човека.
 7. Молитвата е разговор с Бога.
 8. Молитвата е песен и химн, и зов.
 9. Молитвата е като буйна река, която е в коритото на вярата преодолява всяко препятствие.
 10. Молитвата е храна за духовния живот.
 11. Молитвата е израз на съвършена увереност, такава, каквато проявяваше Неговия син Исус Христос.
 12. Молитвата е гаранция за духовния живот.
 13. Молитвата е най-краткия път до Божия престол.
 14. Молитвата е полет в небето и притичване в прегръдката на Бог като родител.