МОЛИТВАТА – ИЗВОР НА СИЛА

Необходимо е да бдим, да не би нашата всекидневна работа и напрегнатият забързан начин на живот да ни направят небрежни към молитвата в момента, когато ние имаме най-голяма нужда. Благочестието на душата е в опасност да бъде изгонено, когато се отдава голямо внимание само на земните работи. Злокобно е да лишим душата от силата и необходимата мъдрост от небето, които са на нейно разположение! Ние имаме нужда от това просветление, което само Бог може да ни даде.

Помнете, че молитвата е извор на вашата сила! Един проповедник не може да има успех, ако набързо приключи молитвата си и се отправи към заниманията си, които цени много. Той се обръща към Бога с няколко прибързани думи, защото “няма време” за размишление и сериозна молитва. Но така не е възможно да се живее пред Господа и да се получи едно обновление на физическите и духовните сили. Такъв човек бързо се уморява. Той не получава никакъв запас за нов живот. Неговият изтощен организъм и уморен мозък не са освежавани чрез личен контакт с Христос.